زمان انتشار: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۵ فروردين ساعت 08:46 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۱۶ ساعت 17:19    تعداد بازدید: 1268    کد مطلب: 13994

معاون اداری و مالی


نام مسئول واحد: عباس  جودکی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

 

سوابق اجرایی:

 • معاون اداری و مالی مدیریت درمان
 • رئیس امور مالی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی
 • سرپرست امور مالی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با حفظ سمت

معاون درمان تحت نظارت مدیریت درمان استان انجام وظیفه میناید. اهم وظایف و مسئولیتهای وی به شرح ذیل است:

 •   کسب آگاهی از اهداف، سیاستها، و خط مشی های کلی سازمان
 •   هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با امور پشتیبانی واحدهای تابعه مدیریت درمان بر اساس خط مشی ها و سیاستهای مصوب سازمان و مراقبت بر حسن عملیات اجرایی و نحوه عملکرد ادارات و واحدهای اجرایی تابعه در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره ابلاغی
 •  مسئولیت بودجه ریزی واحدهای درمانی تحت پوشش درچارچوب سیاستها و خط مشی های سازمان
 • هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط در حسن اجرای امور مالی
 •   هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با نقل و انتقال ارتقاء، انتصاب، ماموریت، مرخصی، ارزشیابی، کارایی و امور آموزشی کارکنان، تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در چارچوب مقررات و دستورالعملهای صادره و بر اساس ردیفهای تشکیلاتی مصوب و اختیارات تفویضی
 •  هدایت و سرپرستی کلی برنامه و فعالیتهای مرتبط با مراقبت بر حسن اجرای آیین نامه استخدامی آیین نامه های مالی و معاملاتی، دستورالعملها و بخشنامه ابلاغی در حوزه واحدهای تابعه مدیریت درمان استان
 •  هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با اجرای تسهیلات اعطایی مالی، رفاهی، ورزشی ، کمکهای غیر نقدی در چارچوب برنامه های مصوب و دستورالعملهای صادره
 •  انعقاد قراردادها (اعم از خرید خدمات پزشکی و ...)

شماره تماس : 34456423-086

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha