زمان انتشار: ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ساعت 18:37 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۱۶ ساعت 17:41    تعداد بازدید: 1586    کد مطلب: 7750

معاون درمان


نام  مسئول واحد: سیدعزیزا...  دبیر
 

تحصیلات:دکترای داروسازی

سوابق اجرایی :

• معاون درمان
• کارشناس تجهیزات پزشکی استان
• کارشناس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان اراک
•  سرپرست بیمارستان شازند

معاون درمان تحت نظارت مدیریت درمان استان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف وی به شرح زیر می باشد :

- راهبری و هدایت واحدهای درمانی تابعه و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در سطح استان در نیل به اهداف و سیاستهای تعیین شده از سوی سازمان با استفاده مؤثر از مجموع منابع و امکانات در دسترس

- هدایت ، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر و مراکز کلینیکهای طب کار و خانه های بهداشت کارگری،  بهداشت حرفه ای با همکاری ادارات کل ذیربط به منظور اطمینان از حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرایی و رعایت مفاد قانون تأمین اجتماعی .

- هدایت ، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به نیازسنجی اقلام دارویی و تجهیزات و لوازم پزشکی و سایر لوازم مورد نیاز واحدهای درمانی تابعه و هماهنگی با اداره کل درمان مستقیم به منظور تأمین نیازهای مذکور و هماهنگی لازم در خصوص تحویل و توزیع آن به واحدها 

- هماهنگی لازم با اداره کل تامین اجتماعی استان به منظور برقراری ارتباط مؤثر بین واحدهای طب کار،کمیسیونهای پزشکی و واحدهای (شعب و نمایندگی ) حوزه عملکرد در انجام بهینه وظایف مربوط0

- هدایت، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به پیش بینی ایجاد و بسط دفاتر با توجه به توان بالفعل و بالقوه ( مستقیم ، غیرمستقیم، تخصصهای موجود،بیماردهی،جمعیت تحت پوشش،امکانات و توانائیها و قابلیتهای منطقه .

- هدایت،سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مطالعاتی و آماری مربوط به طیف صدمات شغلی بیمه شدگان بر اساس حادثه ناشی از کار و بیماریهای شغلی درحوزه عملکرد با توجه به فعالیت اقتصادی و ارائه گزارش به اداره کل درمان مستقیم

- تمهیدات لازم به منظور حضور فعال کارشناسان بهداشت حرفه ای واحدهای اجرایی تابعه در کمیته موضوع ماده 18 آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور حسب مورد

- تمهیدات لازم به منظور تقویت خانه های بهداشت کارگری به منظور کاهش حادثه و بیماریهای شغلی و کاهش هزینه درمان در چارچوب دستورالعملها و ضوابط مصوب

شماره تماس : 34456426-086

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha